Davetli Konuşmacılar ve Oturum Başkanları

Doç. Dr. Buket Aksu – Kıdemli Eğitmen, Profesyonel Konuşmacı, Danışman

Prof. Dr. N. Buket AKSU

Buket Aksu, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya üzerine Lisans Üstü yapmış olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı ve Bradford Üniversitesi – İngiltere’de tez konusu kalite tasarımı olan (Quality by Design/QbD) Doktora eğitimini tamamlamıştır. Sosyal Bilimlerde de Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. 1982 yılında başladığı İlaç Sanayii’nde İlaç Ruhsatlandırma, İhracat, Pazarlama Bölümlerinde görev yapmış olup, öğretim üyesi olarak, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde çalışmaktadır. Profesör Doktor Buket Aksu’nun sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde birçok kitap bölümü bulunmakta olup; “İlaçta Kalite Tasarımı ve İlgili Yasal Düzenlemeler” ve ‘’HOP DÜNYA BİR TIK YAVAŞLA’’ isimli kitapları mevcuttur. Profesör Doktor Buket Aksu’nun yayımlanmış 40’ı aşkın makalesi mevcuttur. Uluslararası ve Ulusal düzeyde kişisel gelişim konularında 100’ün üzerinde eğitim veren Profesör Doktor Buket Aksu, aynı zamanda bu konularda 150’den fazla seminer ve eğitime katılmıştır ve bunların arasında öğretmenlere verdiği sosyal duygusal eğitimler mevcuttur. Bunun yanı sıra Kalite Yönetimi ve Tasarımı, Proses Analitik Teknolojisi, İlaç Ruhsatlandırma konularında da 100’ün üzerinde seminere katılmış, davetli konuşmacı olarak bu konularda 50’den fazla konferans vermiş, çeşitli toplantılarda ve üniversitelerde panelist olarak yer almıştır. Profesör Doktor Buket Aksu’nun 5 doktora öğrencisi ve 3 yüksek lisans öğrencisi mevcuttur.

Prof.Dr. Göknur AKTAY

1982 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını 1987-1993 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında tamamladı. 1994-1997 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesinde baş eczacı, 1998-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde uzman olarak görev yaptı. 2001 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. 2002 yılında kurucu öğretim üyesi olarak atandığı İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde, 2008-2012 yılları arasında dekan olarak görev yaptı. 2008 yılından itibaren Adli Bilimciler Derneği Adli Eczacılık Komisyonu başkanı olarak sertifikalı adli eczacılık eğitimlerini yürütmektedir. TEB Eczacının Başucu Rehberi ve Adli Eczacılık kitaplarının editörüdür.

Ecz. Hukukçu İbrahim ANKARA

2013 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2019 yılı Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Çankaya Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansına devam etmektedir. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misafir Öğretim Görevlisidir. Sağlık Bakanlığında görev yapmakta olup Ankara Barosuna kayıtlıdır. İlaç ve Eczacılık Hukuku üzerinde çalışmakta olup bu alanda ulusal ve uluslararası alanda kitap ve makaleleri mevcuttur. Hukukçu Eczacılar Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli, 2 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Miray ARSLAN

2012 yılında Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği A.D.’na araştırma görevlisi olarak atanmış ve doktora eğitimine başlamıştır. 2017’de doktor unvanı almıştır. 2012’de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden, 2021’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2018’de Doktor Öğretim Üyesi olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’ne atanmış ve 2020’de Doçent unvanı almıştır. 2019 2022 yılları arasında Van Y.Y.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Çalışma alanları arasında eczacılık işletmeciliği, sosyal eczacılık, eczacılık uygulamaları, eczacılık tarihi ve eczacılık etiği yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası pek çok hakemli bilimsel dergide yayınları bulunan Arslan, ulusal ve uluslararası birçok kongrede tebliğ sunmuştur. Arslan’ın ayrıca “Industry 4.0: Impacts on the Pharmaceutical Sector” isimli bilimsel bir kitabı bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk annesidir.

Doç.Dr. Emrah BİLGENER

1999 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl sahibi olduğu Eczanesinde meslek hayatına adım attı. Toplum eczacılığı icra ederken Eczacılık İşletmeciliği Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 45 Bölge Çorum Eczacı odasında 12 yıl Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik Görevlerini üstlendi. 2016 yılında Toplum Eczacılığını bırakarak Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliğine başladı. 2020 yılında doçent oldu. Halen Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanlığını yürütmektedir.


Dr. Öğretim Üyesi G. Hale ÖZCÖMERT COŞKUN

1994 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu, 1999 yılında Yüksek Lisansını, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalında Doktorasını bitirdi. 2000-2016 yılları arasında Hale Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürü olarak çalıştı. Sosyal Eczacılık konuları (Eczacılık Mevzuatı, Eczacılık Tarihi, Eczacılık Etiği, Eczacılık İşletmeciliği) çalışma alanlarıdır. Makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. 2016 Yılından beri Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Bir çocuk
annesidir.

Ecz Eda ÇAĞINDA

1972 Balıkesir doğumlu olan Eda Çağında ilk ve orta öğrenimimi burada tamamladıktan sonra 1989 da Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girmiştir. Mezun olduktan sonra yaklaşık 12 sene kadar hastane eczacılığı yapan Çağında 2006’dan beri de kendi eczanesinin başındadır. İzmir Eczacı Odası ve Eczacı Kooperatiflerinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve kuruluş aşamasından beri ÇEKOOP’un içindedir. 2017’den beri ÇEKOOP yönetim kurulu başkanlığını yürüten Eda Çağında, İzmir’de yaşamakta, evli ve 24 yaşında bir kız annesidir.

Öğr. Görevlisi Muammer ÇALIKUŞU

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden hemen sonra İzmir’de askerlik görevini tamamlamış; ardından bir ilaç firmasının Ar-Ge biriminde 2 yıl çalışmıştır. 2015-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2 farklı hastanede hastane eczacılığı yaparken 2018 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD’da doktora eğitimine başlamıştır. Halen, 2019 yılı itibariyle naklen geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD’da öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2021 yılında kurulan Eczacılık İşletmeciliği Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir.

Dr. Ecz. Niyaz DERMANCI

1927 yılında İstanbul’da doğan Niyaz Dermancı, 1945 de Atatürk Lisesini bitirmiş, 1946 da baba mesleği olan eczacılığı çok istemesine rağmen dönemde eczacılığın Türkiye çapında 30 öğrenci alması ve kendisinin aldığı notun yeterli olmaması nedeniyle eczacılığa girememiş, İstanbul Tıp Fakültesi’ne kazanmış ve 1953 de dermatolog olarak mezun olmuştur. Aynı yıl otomatik olarak eczacılığın 2. Sınıfına alınmış ve 1956 da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Eczacılık Okulu’ndan 1956 da mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra babası Askeri Eczacı Ahmet Nazmi Dermancı’nın emekli olduktan sonra 1946 da Ankara Samanpazarı’nda açtığı Derman eczanesini devir almıştır. Dermancı özellikle yüz ve cilt hastalıklarıyla ilgili ilaçlar hazırlamakta, patentini aldığı 3’ü veterinerlikle ilgili 7 ilacı bulunmaktadır. Üç nesildir eczacı olan ve halen eczanesinin başında olan Dermancı evli ve eczacı olan 2 erkek çocuğu babasıdır.

Prof. Dr. Benay CAN EKE

1982 yılında lisans derecesini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden aldıktan sonra 1983 yılında aynı fakültenin Farmasötik Toksikoloji ABD’da araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1986 ve 1992 yılında yüksek lisans ve doktora derecelerini bu bölümden aldı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 1997’de  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Teşvik Ödülü'ne layık görüldü.
Doktora sonrası çalışmaları için ABD, New York, Rochester Üniversitesi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı'nda (1992-1993) burslu olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi Disiplinlerarası Adli Eczacılık Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.  
Türk Toksikoloji Derneği Başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra,  EUROTOX, IUTOX, gibi uluslararası kuruluşlar ve Ankara Farmasötik Bilimler Derneği üyesidir. 2011 yılından bu yana ‘’Avrupa Kayıtlı Toksikolog (European Registered Toxicologist, E.R.T.) unvanına sahiptir. Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyon üyesi olup, halen ECZAKDER Genel Sekreterlik ve Disiplinlerarası Adli Eczacılık Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makale ve bildirileri mevcuttur.

Uzm. Ecz. Taner ERCANLI

25 Temmuz 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Farmasötik Kimya alanında yüksek lisansını tamamladı. Türkiye ilaç sanayiine katkıda bulunak amacıyla 2006 yılında kurulan Koç İlaç Limited Şirketi’nin kurucularındandır. 2009-2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegeliği, 2011- 2013 yılları arasında Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Muvazaa Komisyonu Başkanlığı yaptı. 22 yıldır serbest eczacı olan Taner Ercanlı, Eceser Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürü olarak mesleğini icra etmektedir.

Uzm. Ecz. Esin ERCİN

1997 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. İstanbul Eczacı Odası MİSEP, Dermokozmetik, Mesleki Strateji Komisyonlarında görev aldı. Anadolu Üniversitesi İşletme ve Felsefe bölümü mezunu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doğal Ürünler Kimyası ve Farmakognozi alanında doktorasına devam ediyor, aynı üniversitede Eczacılık Mevzuatı ve Etik, Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi, Eczacılık İşletmeciliği, Etkin İletişim derslerini vermektedir. 2019- 2021 döneminde İEO Onur Kurulunda görev aldı ve hala görevine devam etmektedir. İki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Özlem Nazan ERDOĞAN

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinden mezun oldu, 1997 yılında Yüksek Lisansını, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktorasını bitirdi. 2012’de Doçent, 2022’de Profesör oldu. Sosyal Eczacılık konuları (Eczacılık Mevzuatı, Eczacılık Tarihi, Eczacılık Etiği, Eczacılık İşletmeciliği), Dijital Sağlık ve Sağlık Kurumları Yönetimi çalışma alanlarıdır. Bu alanlarda yazılmış makale, bildiri ve kitapları bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim dalında başkanlık görevini 2021 yılından itibaren yürütmektedir. Evli, 1 çocuk annesidir.

Ecz. Av. Rezzan GÜNDAY - Hukuk Eğitim

LL.M Hukukçu Ecz. Rezzan GÜNDAY

1987 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 2005 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.2015 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra halen Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk alanında doktorasına devam ediyor. Yüksek lisans tezi olan ‘’ Tıbbi Müdahale ve Tedavide Malpraktisten Doğan Hukuki Sorumluluk’ ’kitap olarak yayınlandı. Sağlık Hukuku alanında birçok kongrelerde tebliği ve makaleleri mevcuttur. Arabuluculuk, bilirkişilik, uzlaştırmacılık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Dr. Ecz. Hilal İLBARS

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de doktorasını tamamladı. Bir yıl hastane eczacılığı yaptıktan sonra. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Kozmetik İthalat Şubesinde, İlaç Ruhsatlandırma Şubesinde, İlaç Güvenliliği Daire Başkanlığında, Farmakope Biriminde, Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanlığında (kurucu daire başkanı), Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığında çalıştı. 04.02.2020 tarihinde kendi isteği ile T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Ar-Ge ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanı iken emekliye ayrıldı. 2017-2021 yıllarında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde IX. Yarıyıl da seçmeli ders olarak “Farmakoepidemiyoloji ve Farmakoekonomi” dersi verdi. 2014-2018 yılları arasında “Unesco Biyoetik İhtisas Komitesi Üyesi” olarak çalıştı. Klinik Araştırmalar Derneği kurucu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesidir. 07.03.2022 tarihi itibari ile İstanbul Aydın Üniversitesi SHMYO Eczane Hizmetleri Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Klinik araştırmalar, aşılar, radyofarmasötik ürünler, farmakoekonomi, farmakovijilans ve iyi klinik uygulamaları konularında yurtiçi ve yurtdışında kurs ve seminerlere hem eğitici hem de katılımcı olarak katıldı. Klinik araştırmalar ve radyofarmasötik ürünlerin hem ulusal hem uluslararası denetimlerinde baş denetçi ve denetçi olarak görev aldı. 
Klinik araştırmalar alanında hem ulusal hem uluslararası birçok yayını bulunmaktadır. Ayrıca, farmakoepidemiyoloji ve farmakoekonomi alanında ulusal kitap ve kitap bölümleri mevcuttur.

Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT KIRAN

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. İzmir’de serbest eczacılık yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesinde 5 yıl Hastane Eczacısı, aynı üniversitede, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2004 yılından bu yana Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyesi ve halen Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Master ve Doktora (Phd) derecesi almıştır. İzmir Eczacı Odasında; Genel Sekreter, Haysiyet Divanı Başkanlığı yapmıştır. Halen Büyük Kongre Delegesidir. 41. Dönem TEB Yüksek Haysiyet Divanı Üyesidir. Adli Bilir Kişidir. ECZİDER Denetleme Kurulu üyesidir. Türkiye’nin Eczacılık Deontolojisi ve Disiplin Hukuku konusunun ilk ve tek rehberi olan “Eczacıların Sorumlulukları ve Disiplin Suçları” kitabının yazarıdır.

Uzm. Ecz. Hümeyra LAÇİN

1991 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Londra’ da Richmond College’ da lisan eğitiminin yanı sıra mesleki becerileri geliştirecek teknolojik donanım eğitimlerine devam etti. 1994-1995 Marmara Üniversitesi’nde İngilizce İşletme (Business Administration and Contemporary Management) programını tamamladı. 1996-1999 Aksu Farma İlaç şirketinde Product Manager olarak çalıştı. 1999-2002 Marmara Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Klinik Eczacılık Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Eczacılık alanında uzmanlık unvanı aldı. “Levofloksasinin insan nötrofilleri üzerindeki etkisinin in vitro değerlendirmesi” konulu tezini 2002 yılında tamamladı. 2001-2002 İstanbul Fransız Enstitüsünde Fransızca eğitimi aldı. 2001-2002 Yonca Eczanesinde danışman eczacı olarak çalıştı. 2004 yılından bugüne Tarabya’ da Çağan Eczanesinde mesleğini icra etmektedir 2009 - Etkin Eczacılık Derneğinin kuruluşunda kurucu üye olarak yer aldı ve önce icra kurulunda sonra son 3 dönemde aktif rol aldığı yönetimde 2018’de başkan yardımcısı olarak çalıştı. 2018-2021 Etkin Eczacılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2021- 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına devam etmektedir. Klinik Eczacılık Derneği ve TEİS üyedir. 2019- Klinik Psikonöroimmunoloji eğitimine devam etmektedir.

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN

1993 yılında Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinden mezun oldu, 1996 yılında 1. Yüksek Lisansını aynı Fakültede Farmakognozi Anabilim Dalında, 2. Yüksek Lisansını 1998 yılında Japonya’da (University of Ryukyus), Doktorasını 2002 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalında bitirdi. 2004’te Doçent, 2009’da Profesör oldu. Fitokimya, bitkisel ilaçlar ve doğal kozmetikler, fitoterapi, tıbbi ve aromatik bitkilerin biyolojik aktiviteleri hakkında 285 adet SCI makalesi, 43 diğer dergilerde makalesi, 23 kitap bölümü, 3 adet kitabı, 3 adet patenti ve çeşitli bilimsel ödülleri bulunmaktadır. 2011-2014 arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevinde bulunmuş olup, 2016’dan beri Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir. Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinde 2017 yılında Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalını kurmuş ve 2022 yılına kadar Anabilim Dalı başkanlığını uhdesinde yürütmüştür. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 43. Dönem Başkanıdır. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Ecz. Şeker Pınar ÖZCAN

1975 Samsun doğumlu olan Şeker Pınar Özcan, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1997 yılında, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana Bağcılar’da eczane eczacılığı yapan Ecz. Şeker Pınar Özcan, 2017- 2019 döneminde İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve 2019-2021 döneminde İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2021 yılında yapılan seçimle 65 yıllık İstanbul eczacı odasının ilk kadın başkanı seçildi.

Gülbin Özçelikay - 1000Kitap

Prof.Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

1985 yılında Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında Yüksek Lisansını, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktorasını bitirdi. 1997 de Doçent, 2003 de Profesör oldu. Sosyal Eczacılık konuları (Eczacılık Mevzuatı, Eczacılık Tarihi, Eczacılık Etiği, Eczacılık İşletmeciliği) çalışma alanlarıdır. Çok sayıda makale, bildiri ve kitapları bulunmaktadır. 2009-2015 yılları arasında Dekan Yardımcılığı yapan Özçelikay, 2015-2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olmuştur. 2020 yılında kurulan Eczacılık İşletmeciliği Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli, 2 çocuk annesidir.


Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN

22.07.1961 Ankara doğumludur. 1977 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 1981 yılında mezun olup Konya’da Pekcan Eczanesi mesul müdürü ve sahibi olarak 37 yıldır halk sağlığı hizmeti vermektedir. Uzun yıllar V. Bölge Konya Eczacı Odası'nda Haysiyet Divanı Başkanlığı, Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve TEB Büyük Kongre Delegeliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Homeopati programını bitirdi. 2018 yılında Medipol Üniversitesi Klinik Eczacılık Yüksek lisans eğitimini bitirerek Klinik Eczacılık Anabilim dalında uzmanlığını aldı. Farmazi Akademi Eğitimcisidir. Majistral Makaleler ve 101 Majistral Formül adında iki kitabın yazarıdır. Eczacılık Fakültelerinde ve Meslek örgütlerinde sunumlar yapmakta Majistral konulu eğitimler vermektedir. Türk Farmakopesi çalışma grubu üyesidir. Halen Eczacının Sesi E-Gazetesi ve Pharmetik Girişimci Eczacılar Derneği web sayfasında Majistral Formül adlı köşesinde haftalık mesleki yazılarını yazmaktadır.

Doç. Dr. S. Öznur SAKINÇ

1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1997-2000 yılları arasında Nurol Menkul Kıymetler A.Ş.’de yatırım uzmanlığı görevinde bulundu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Finansman dalında yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe ve Finansman dalında doktorasını tamamladı. 2012 yılında Dr. Öğretim Görevlisi ünvanını aldı. 2021 yılında Finansman alanında Doçent ünvanını aldı. 2000 yılında göreve başladığı Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı’nda hala göreve devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir. İşletme Sermayesi Yönetimi, Bankacılık Sektörü, Yatırım Araçları gibi çeşitli finansman konularında yayınları bulunmaktadır.

Dr. Ecz. Aylin ACAR SANCAR

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden ve 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006’da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Yüksek Lisans Programı’ndan ve 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. 2021 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hastane İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. Şubat 2018’den bu yana Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kalite Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Kanıta dayalı eczacılık, sağlık okur-yazarlığı, akılcı ilaç kullanımı, ilaç politikaları, sağlık ekonomisi, sağlık teknolojisi değerlendirme, farmakoekonomi, kişilerarası iletişim, eczanede iletişim ve sağlık kurumları yönetimi konularıyla ilgilenmektedir.
 

Prof. Dr. Mesut SANCAR

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Klinik Eczacılık Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesinde tamamladı. 2011 yılında Doçent, 2017 yılında da Profesör oldu. 1998 yılında Klinik Eczacılık Derneği kurucuları arasında yer aldı ve halen aynı derneğin yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 2009 yılınından beri kendi fakültesi dışındaki bazı eczacılık fakültelerinde klinik eczacılık dersleri vermeye devam etmektedir. 2003 yılından beri TEB Eczacılık Akademisi tarafından yürütülen klinik eczacılık konulu meslek içi eğitim programlarının eğitici kadrosunda yer almıştır. Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu Müfredat ve Standartları Belirleme Komisyonu üyesidir. 2016-2018 yılları arasında Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu Kurulu üyeliği yaptı ve halen Ulusal Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği saymanlığı yapmaktadır. 2002 yılından beri Avrupa Klinik Eczacılık Derneği üyesi olup her yıl düzenli olarak bilimsel kongrelerini takip etmektedir. 2012-2015 yılları arasında dekan yardımcılığı yapmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı başkanlık ve EUS Program Yöneticiliği görevini sürdürmektedir. Uluslararası ve ulusal birçok makalesi ve sunumu bulunmaktadır.

Ecz.Tuncay SAYILKAN

Öğretmen anne babanın ilk çocuğu olarak Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Sivas'ta, Ortaokul ve liseyi ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde mezun olduktan sonra 32 yıldır İzmir Bornova'da "Yeni Tuncay Eczanesi"nin sahibi olarak ilaç-eczacılık hizmetini sürdürmektedir. E.Ü Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği, Edak Ecza Kooperatifi ve İzmir Eczacı Odasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. İzmir Eczacı Odası’nda genel sekreter olarak görev yaptıktan sonra halen İzmir Eczaci Odası'nda başkanlık görevini sürdürüyor. Ecz. Tuncay Sayılkan evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof.Dr. Ali Demir SEZER

Prof..Dr. Ali Demir SEZER Şişli İstanbul’da doğmuştur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamladıktan sonra 1993 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve aynı anabilim dalında yüksek lisans eğitimini yeni jenerasyon ilaç kontrollü salım sistemleri üzerine tamamladıktan sonra yine aynı bölümdeki Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Hemen akabinde Öğretim Görevlisi ve ardından Yrd. Doç. olarak atanarak aynı bölümde araştırmalarına devan eden Dr. Sezer 2013 yılında doçent ve 2019 yılında Profesör olmuştur. Halen Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalının Başkanlığını yürütmektedir. Dr. Sezer’in uzmanlık alanları protein formülasyonu, nanobiyoteknoloji ilaç biyoteknolojisi ve üretim metodojileri, yeni nesil ilaç taşıyıcı sistemler ve biyopolimerlerin ilaç endüstrisinde kullanımlarıdır. Dr. Sezer’in uluslararası indekslerde yer alan dergilerde birçok yayını, uluslararası kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı ve patenti bulunmaktadır. Ayrıca Dr. Sezer TÜBİTAK başta olmak üzere kurumsal ve diğer kuruluş projelerinde aktif olarak çalışmış ve danışmanlık yapmıştır. İhtisas alanı ile ilgili uluslar arası dergilerde editör kurul üyeliği ve hakemlikleri de ve uluslar arası kongrelerde tebliğleri de bulunmaktadır.


Prof. Dr. Sevgi ŞAR

1977 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Sevgi Şar, 1980 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Yönetimi Enstitüsü, Pazarlama Yönetimi alanında yüksek lisans derecesini ve 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji Kürsüsünde doktorasını tamamlamıştır. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Sevgi Şar, 1992 yılında Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalında yardımcı doçent, aynı yıl doçent, 1999 yılında ise profesörlüğe atanmış olup, 2007-2021 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanı, 2017-2020 yılları arasında Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmüştür. 2021 yılında emekli olmuştur. Başlıca çalışma alanları; sosyal eczacılık, eczacılık işletmeciliği, eczacılık tarihi, eczacılık etiği, eczacılık mevzuatı ve eczacılık eğitimidir. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapmış, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi bulunmakta olup, birçok uluslararası ve ulusal kongreye bildirili olarak katılmıştır. Eczacılık İşletmeciliği Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği’nin kurucu üyesi olup, II. Bölge Ankara Eczacı Odası üyesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Bilge SÖZEN ŞAHNE

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Bilge Sözen Şahne, yüksek lisansını 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlamış, doktorasını ise 2015 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı'ndan almıştır. Pazarlama, liderlik, iletişim, eczacılık eğitimi, eczacılık tarihi ve etik gibi eczacılık işletmeciliği konularında bilimsel yayınları ve bildirileri bulunmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞENCAN

1991 Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi mezunudur. Eczacılık işletmeciliği Bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmüştür.  5 yıl ilaç sanayiinde görev almış, 5 yıl kendi eczanesini işletmiştir.  2004-2017 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Sosyal Eczacılık alanında yönlendirici öğretim üyesi olarak görev almıştır.

İkinci doktorasını Kültürel Antropoloji alanında tamamlamıştır.  2008-2018 yılları arasında Farmakoekonomi YL programını yönetmiştir. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Müzesini kurmuş ve 2016 yılına kadar ilgilenmiştir.Kısa dönem misafir araştırmacı olarak bulunduğu ABD, Philedelphia, Temple Üniversitesi “Çıktı Araştırmaları Merkezi” ile ortak çalışmalar yürütmüştür. 1992 yılından buyana “eczacılık eğitimi” ile 2012 den beri “eğitim akreditasyonu” konusu ile ilgilenmektedir. 2017-2021 dönemi ECZAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2021 yılı Ocak ayında konusunda uzman hocalar ile beraber ECZİDER’i Eczacılık İşltemeciliği Derneğini kurmuşlardır. ECZİDER, Toplum Eczacılığı ve hizmetleri ağırlıklı olarak, sosyal ve yönetsel eczacılık konularda faaliyet göstermektedir.

İnönü, Anadolu, Hacettepe, Lokman Hekim, Biruni, Marmara, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitelerinde Eczacılık fakültelerinde yarı zamanlı dersler vermiştir. Prof.Dr.Gulbin Özçelikay ile beraber editörlüğünü yaptığı, konunun duayeni öğretim üyeleri ile beraber yazdıkları “Eczacılık İşletmeciliği” adlı bir uzmanlık ders kitabı bulunmaktadır. Hali hazırda ECZİDER olarak yeni kitap çalışmaları devam etmektedir. 2016-2022 yılları arası Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır. Birbuçuk yıldır Londra da yaşamakta ve  yarı zamanlı öğretim üyesi olarak derslerini ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Ecz. Nilhan UZMAN

2012 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kariyerine ilaç sektöründe başlayan Nilhan, 2017’den beri Uluslararası Eczacılık Federasyonu, FIP’de, Eğitim ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Politikaları Lideri olarak görev yapmaktadır. Küresel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için eczacılık eğitimi basta olmak üzere, eczacılık uygulamaları ve eczacılık bilimlerinin geliştirilmesine yönelik stratejilerin oluşturulmasından ve politikaların uygulanmasından sorumludur. FIP’in ‘’Eczacılık eğitiminde dijital sağlık’’, ‘’Birinci basamak sağlık hizmetleri’’, ‘’FIPWiSE - Eczacılık eğitiminde ve eczacılık bilimlerinde kadınlar’’, ‘’FIP-UNESCO UNITWIN fakülte gelişim ağları’’ gibi küresel girişimlerine liderlik etmektedir.

Prof. Dr. İsmail ÜSTEL

İşletme ve kişisel gelişim uzmanı olan Prof. Dr. İsmail Üstel, 1953 doğumlu ve evlidir. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yönetimi öğretim üyeliğinden emekli olan Dr. Üstel, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık fakültesi (lisans), 1978 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yönetimi (doktora) ve 1980 Ankara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi İş Yönetimi Yüksek Lisans (M. B. A.) eğitimlerini tamamlamıştır. 1997-1999 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Kurumsal gelişim Koordinatörlüğü ve aynı zamanda 1994-1999 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Yönetimi bölümünde Bölüm başkanlığı yapmıştır. 2000 yılından beri serbest eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır. 2005 yılından beri de ARGE (star) Danışmanlık Ltd. kadrosunda ve serbest eğitmen- danışman olarak birçok kamu ve özel sektörde eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.
 

Ecz. Arman ÜNEY

Orta ve lise öğrenimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde Eczane Eczacısı olarak çalışma hayatına girdi. 1999 yılında yapılan Bölge Eczacı Odası seçimlerinde Samsun Eczacı Odası Denetleme Kurulu Üyeliği’ne seçilen Üney, 2001-2003 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yıllarında Saymanlık, 2005-2007 yıllarında da Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Ecz. Arman Üney, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında Samsun Eczacı Odası Başkanlığı görevine üç kez seçildi.
2011 yılında Türk Eczacıları Birliği 38. Dönem Büyük Kongre seçimlerinde TEB İkinci Başkanı olarak seçilen Üney, 39. Dönem seçimlerinde de aynı göreve seçilerek İkinci Başkanlık görevini 2011-2015 yılları arasında olmak üzere 4 yıl yürüttü. Üney, 2015 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 40. Dönem Büyük Kongre seçimlerinde; 2017 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 41.Dönem Büyük Kongre seçimlerinde ve 2019 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 42. Dönem Büyük Kongre seçimlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterliği görevine seçilerek 2015 – 2021 yılları arasında olmak üzere 6 yıl Genel Sekreterlik görevini yürüttü.
Üney, 2018-2021 yılları arasında, Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (ECZAK) Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.
Ecz. Arman Üney, 2021 Yılı Kasım ayında gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongresinde Türk Eczacıları Birliği Başkanı olarak seçildi.
Uluslararası Eczacılık Federasyonu (International Pharmaceutical Federation (FIP), Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (Pharmaceutical Group of European Union (PGEU), T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu üyesi olan Üney, 1993 yılından bu yana Çarşamba/Samsun’da eczane eczacılığı yapmaktadır. İki çocuk babası olan Üney, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES

1956 Yılında İzmir’de doğan Levent ÜSTÜNES ilk ve orta öğrenimini yine İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu ve meslek yaşamına aynı yıl İzmir Urla Kemik Hastalıkları Hastanesinde hastane eczacısı olarak başladı.

1979 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Kürsüsünde açılan asistanlık sınavını başararak akademik yaşama geçti. 1980’de Türkiye’de başladığı doktora tezi ile ilgili araştırmalarını Belçika Federal Flaman Hükümeti tarafından verilen devlet bursu sınavını kazanarak Anvers Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamladı ve yurda dönerek 1985 yılında Doktor Eczacı ünvanını aldı.  

1986’da TÜBİTAK’ın Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursunu kazanarak bilimsel araştırmalarını Anvers Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'nda sürdürdü. Aynı üniversitede 1988, 1989, 1991 ve 1992 yıllarında davetli konuk araştırmacı olarak bilimsel araştırmalar yaptı.

Temmuz 1989’da Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent ve Ekim 1990’da doçent ünvanını aldı. Şubat 1996’da farmakoloji alanında profesörlüğe yükseltildi.

1995 yılından itibaren Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilgisayar alt yapısının kurulması, güçlendirilmesi ve Türkiye’de ilk kez eczacılık eğitiminde bilgisayar kullanımının etkin bir şekilde yer almasına yönelik çalışmalar yaptı.

1995-1996 Novartis Farmakoloji Dalı Araştırmaları İkincilik Ödülünü kazandı.

1996-2006 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği görevinde bulundu.

2001-2003 yılları arasında 3 yıl süreyle Eczacılık Fakültesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevinde bulundu.
Türkiye'deki eczacılık fakülteleri arasında ilk olarak Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisan Eğitimi Programına öğrencilere yönelik "Bilgisayara Giriş" ve "Eczacılıkta Bilgisayar Uygulamaları" derslerinin konulmasını sağladı ve bu derslerin sorumluluğunu üstlendi.

2001-2003 yıllarında 2 yıl süreyle Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi Danışma Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2005 ve 2011 yılları arasında İzmir Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi olarak seçilerek görev yaptı.

2000-2003 yıllarında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Aynı dönemde "Eczacılığa Giriş" dersi sorumluluğunu üstlendi ve bu dersin öğrencilerin eczacılık mesleğini tüm yönleri ile tanımalarına olanak veren yeni bir yaklaşımla verilmesini sağladı. Aynı yıllarda E.Ü. Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu Başkanlığı görevini yaptı ve stajların standardize edilmesi ve niteliğinin artırılması için "Staj Uygulama Kitapçıkları"nı hazırladı.

2001 ve 2005 yıllarında Novartis Farmakoloji Dalı Araştırmaları Ödül Jürisi üyeliğine seçildi.

2008 Aralık ayında yapılan seçimle 36. Dönem Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyeliği’ne seçildi. Bu görevi sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) "Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları" olarak tanımlanan toplum eczanelerinin "Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu" olarak tanımlanmalarını sağlayan çalışmalar yaptı.

2009-2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu (3 yıl) ve Fakülte Kurulu (6 yıl) üyeliği görevlerinde bulundu.

2009-2012 tarihleri arasında 3 yıl süreyle Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı; Ege Üniversitesi Senato Üyeliği; Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı; Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı ve Toksikoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Klinik Eczacılık Anabilim Dalını kurmuş ve 3 yıl süreyle başkanlığını yapmıştır. Başkanlık süreci içinde Klinik Eczacılık Yüksek Lisans ve Klinik Eczacılık Uzmanlık programlarının açılmasını gerçekleştirmiştir.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayınları dışında, Türk Eczacıları Birliği yayını olarak yayımlanmış Hastane Eczacılığı (2011), Eczacılık Yeterlilik Standartları (2013) ve Klinik Eczacılık Standartları (2017) başlıklı kitapları bulunmaktadır.

Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım hizmetleri ile ilgili bilgisayar ortamında çalışan “RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı” adlı eseri 2000 yılından beri her yıl yeni bir sürüm olarak İnternet ortamında yayımlanmaktadır.

2015 yılında RxMediaPharma® Eczacılık Akademisi’ni kurmuştur. Halen çalışmalarını, RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı adlı eserinin geliştirilmesi ve RxMediaPharma® Eczacılık Akademisi'nde eczacılık mesleğinin ileri gitmesini sağlamaya yönelik çalışmalarla sürdürmektedir.

Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES evli ve iki çocuk babasıdır.

Ecz. İhsan Orkun YILMAZ

8 Temmuz 1972 tarihinde Kastamonu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu’da, lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1989 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kastamonu’da serbest eczacılık hayatına başladı ve Yılmaz Eczanesi’ni açtı. 1999 yılında Kastamonu Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1999- 2007 yılları arasında Kastamonu Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2007-2015 yılları arasında Kastamonu Eczacı Odası Genel Sekreterliğini yürüttü. 2015-2021 yılları arasında ise Kastamonu Eczacı Odası Başkanı olarak görev yaptı. Ecz. İhsan Orkun Yılmaz, Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongresi seçimleri ile, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.