Hakkımızda

Tüm dünya ülkelerinde Eczacılık Fakültelerinde, verilecek eğitimin içeriği ve program yeterlilikleri belirlenmiş durumdadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde özellikle, Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Mesleki Etik dersleri olmak zorundadır. Hasta odaklı değişen yeni rolleri çerçevesinde eczacıların sosyal, yönetimsel ve davranışsal içerikli yeterliliklere de ihtiyaç olduğunun kanıtlanmış olmasıyla birlikte ulusal eczacılık mevzuatı, Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi ve Akreditasyon standartları yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda ders müfredatları da yeniden yapılandırılmıştır.

Ancak maalesef, Eczacılık İşletmeciliği alanı, Doçentlik alanları arasında çok kısa süre anahtar sözcük olarak yer almış, 2015 yılından itibaren Eczacılık temel alanı olarak ayrı bir Doçentlik alanı olabilmiştir. Bu nedenle bugün Türkiye’de bulunan 39 Eczacılık Fakültesinin sadece 12’sinde alanda doktora eğitimi yapmış öğretim elamanı bulunmaktadır. Eczacılık Fakülteleri akademik yapılanması içinde yer alan Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dallarında toplam 15 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Bu 15 öğretim üyesi aynı zamanda davet edildikleri eczacılık fakültelerinde alanları ile ilgili dersleri vermek üzere her zaman gönüllü olmuştur. İsteğimiz, eczacı adaylarının mesleğin sosyal alanları ile ilgili bilgi ve deneyimleri, alanında doktora yapmış, yetkin öğretim elemanlarından almasıdır.

Bu alanda yeterli öğretim üyesinin olmaması nedeniyle Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dallarının sadece ikisinde doktora eğitimi sürmektedir. Bu nedenle bu alanda öğretim elemanı yetiştirme konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Buna rağmen bugüne kadar 25 doktora ve 43 yüksek lisans eğitimi tamamlanmıştır. Halen 15 doktora öğrencisi eğitimine devam etmektedir. Lisansüstü programlarımızdan mezun olan meslektaşlarımızın bir kısmı üniversitelerde akademik yolda devam etmekte, bir kısmı Devlet kurumlarında ve ilaç sanayinde çalışmakta, bir kısmı ise kendi eczanelerini başarılı bir şekilde işletmektedir.

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından, ulusal çekirdek eğitim programında yer alan çok sayıda yeterlilik lisans eğitiminde verilmektedir. Eczacılık İşletmeciliği alanında; Eczacılığa Yönelme, Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi, Eczacılık Mevzuatı ve İşletme, Etik, Eczacılıkta Yönetim, Sağlık ve İlaç Ekonomisi, Politikası, İletişim, Farmakoekonomi, Farmakoepidemiyoloji, Farmakoantropoloji ile ilgili lisans ve lisansüstü dersleri verilmekte ve bu alanlarda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

Eczacılık İşletmeciliği Derneğimiz ise, az sayıda da olsa, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalında lisansüstü eğitimini alan veya almakta olan meslektaşlarımızın kurucu üyeliğinde 14 Ocak 2021 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Derneğimizin amacı, Eczacılık İşletmeciliği alanının kapsadığı eczacılık etiği, eczacılık işletmeciliği, eczacılık mevzuatı, eczacılık tarihi, eczacılık eğitimi gibi konular dâhilinde; mesleki ve etik kurallar çerçevesinde sosyal, davranışsal ve yönetsel çalışmalar ile alanı geliştirmektir. Üyelerimizin bu alana katkı sağlayacak meslektaşlarımızdan oluşmasına dikkat edilecektir. Gerek, yetersiz öğretim üyesi olan Eczacılık Fakültelerinde, gerek meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu dernek çalışma alanları ile ilgili eğitim programları düzenleyerek mesleğimize önemli katkılar sunacağımızı düşünüyoruz.

Bu alana ilgisi olan, katkı verebilecek herkesi üyeliğe davet ediyoruz.

Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

Eczacılık İşletmeciliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.