Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon

Eczacılık İşletmeciliği alanının kapsadığı eczacılık hizmetlerinin sosyal, yönetsel, davranışsal, eğitsel, yasal, etik, tarihi ve ekonomik yönlerini kanıta dayalı olarak eczacılar ve diğer paydaşlar ile iş birliği içinde geliştirmektir.

Vizyon

Eczacılık mesleğinin günümüz koşullarına uygun biçimde evrimleşmesine ve eczacılık hizmetlerinin kalitesine katkı sunmaktır.

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.