Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Asil üyeler:

Gülbin Özçelikay           Başkan

Sevgi Şar                      Başkan Yardımcısı

Mehmet Barlas Uzun    Genel sekreter

Muammer Çalıkuşu       Sayman

Miray Arslan                  Üye

Hilal İlbars                     Üye

Yağmur Özkaya            Üye


Yedek üyeler:

Gizem Gülpınar
Elif Gizem Karaca
Özlem Akbal Dağıstan
Elif Ulutaş Deniz
Esra Simten Gür
Demet Akalgan

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.